Tyck till

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är utbildning för dig som är vuxen, och som vill komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg, eller som vill lära dig grundläggande svenska. Inom vuxenutbildningen finns två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Kommunal vuxenutbildning, komvux

Kommunal vuxenutbildning är det som brukar kallas för komvux. Du som inte har fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan kan läsa på komvux för att få ett fullständigt betyg. Du kan också läsa på komvux om de behöver komplettera dina betyg för att kunna söka till högskola eller universitet.

Även svenska för invandrare, sfi, ingår i komvux. Sfi är utbildning för personer som flyttat till Sverige och som behöver lära sig grundläggande svenska.

Läs mer om komvux

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux

Värmdös skola för särskild utbildning för vuxna kallas för Lärvux. Du kan läsa på Lärvux om du har inlärningssvårigheter som beror på en utvecklingsstörning eller en hjärnskada som du har fått under livet. Hos Lärvux kan du läsa kurser som ingår i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer om Lärvux


Senast publicerad: 2017-08-16