Grundskola

Här samlas information och material som du som anordnare av grundskola i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Ersättningar

Skolpeng

Din skola får skolpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. 

Se aktuella belopp för 2018.

Det är viktigt att avdelningen för styrning och kvalitet får korrekta uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Socioekonomisk tilldelning

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av grundskolor. Modellen för resursfördelningen syftar till att jämna ut skillnader utifrån elevgruppers socioekonomiska sammansättning.

Tilläggsbelopp

Fristående och kommunala skolor kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskild elev samt elevens behov och förutsättningar att klara skolgången.

Se informationsbrev i högerspalten.

Ansökningsperioden för läsåret 2018/19 är från 8 januari till 28 februari 2018

Ansök om tilläggsbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Starta fristående grundskola

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem krävs tillstånd från Skolinspektionen samt att anmälan gjorts till Bygg- och miljökontoret. Skolinspektionen behandlar ansökan om tillstånd utifrån skollagen med tillhörande förordningar och läroplaner.

Läs mer om att starta fristående grundskola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast publicerad: 2018-01-08