Talande webbLyssna

Grundskola

Här samlas information och material som du som anordnare av grundskola i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Ersättningar

Skolpeng

Din skola får skolpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. 

Se aktuella belopp för 2018.

Det är viktigt att avdelningen för styrning och kvalitet får korrekta uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Är din enhet med i Värmdö kommuns automatiska system för utbetalning av ersättning för elever i grundskolan?

Fr o m februari hittar du underlaget för ersättning här:
Lifecare – Visa ersättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att logga in krävs e-legitimation såsom bank-id eller Mobilt bank-id.

Socioekonomisk tilldelning

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av grundskolor. Modellen för resursfördelningen syftar till att jämna ut skillnader utifrån elevgruppers socioekonomiska sammansättning.

Tilläggsbelopp

Fristående och kommunala skolor kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskild elev samt elevens behov och förutsättningar att klara skolgången.

Se informationsbrev under "Mer information".

Ansök om tilläggsbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Nivåer/år/månad

 

Nivå

kronor/helår

kronor/månad

1 (halvt belopp)

99 166

8 260

2 (helt belopp)

198 333

16 530

3

300 000

25 000

4 Tilläggsbelopp som övergår nivå 3 kan gälla elev med så omfattande stödbehov att det krävs en ombyggnad av lokaler m.m.

Starta fristående grundskola

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem krävs tillstånd från Skolinspektionen samt att anmälan gjorts till Bygg- och miljökontoret. Skolinspektionen behandlar ansökan om tillstånd utifrån skollagen med tillhörande förordningar och läroplaner.

Läs mer om att starta fristående grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast publicerad: 2018-08-30