Tyck till

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du fått avslag på din ansökan och vill överklaga ditt beslut så kan du göra det på olika sätt. På ditt beslut står vilket sätt som gäller för just ditt beslut.

Ett beslut kan överklagas på två olika sätt, antingen med förvaltningsbesvär eller med laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.

Om ditt barn går i sin grundplaceringsskola, så kan du överklaga enligt det som kallas för förvaltningsbesvär. Ditt överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Läs mer om hur du överklagar genom förvaltningsbesvär här.


Om ditt barn går i en annan skola än sin grundplaceringsskola, så kan du överklaga enligt laglighetsprövning. Beslutet får överklagas av alla kommunmedlemmar, inte bara den som beslutet angår. Ditt överklagande ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Senast publicerad: 2017-03-27