Tyck till

Läsåret 2017/2018

Här finns aktuell information om skolskjuts och eventuella förändringar som kommer ske inför läsåret 2017/2018.

Förändringar jämfört med tidigare

Upphandlade bussar

I områden där kommunen har upphandlade bussar som kör eleverna till och från grundplaceringsskolan har elever, främst de som går i en egen vald skola, tidigare kunnat beviljas ett SL-kort. Från läsåret 17/18 kommer SL-kort inte beviljas till elever där upphandlade bussar finns eftersom det skulle bli en större kostnad för kommunen.

Ansökningsprocessen

Kommunen arbetar i år med att förenkla och effektivisera ansökningsprocessen. Därför har vissa elever fått ett beslut om skolskjuts inför läsåret 17/18 utan att ha ansökt. De elever som inte har fått ett beslut behöver göra en ny ansökan inför 17/18. Elever som har skolskjuts på grund av sin funktionsnedsättning kan behöva inkomma med nya intyg tillsammans ansökan. Information har gått ut direkt till dem det gäller. 


Senast publicerad: 2017-03-31