Tyck till

Läsåret 2017/2018

Här finns aktuell information om skolskjuts och eventuella förändringar som kommer ske inför läsåret 2017/2018.

Beviljad skolskjuts med SL

Hur och när får jag mitt SL-kort?

Du som går på en kommunal skola i Värmdö kommun kan hämta ditt SL-kort på din skola från den 16 augusti. Korten kommer att delas ut vid terminsstart.

Du som går på en fristående skola eller på en skola utanför Värmdö kommun ska hämta ditt SL-kort på kontaktcenter i kommunhuset, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg. Korten finns att hämta från den 1 augusti. Medtag egen legitimation och uppge barnets namn och personnummer vid kvittering av SL-kortet. 

Förändringar jämfört med tidigare

Upphandlade bussar

I områden där kommunen har upphandlade bussar som kör eleverna till och från grundplaceringsskolan har elever, främst de som går i en egen vald skola, tidigare kunnat beviljas ett SL-kort. Från läsåret 17/18 kommer SL-kort inte beviljas till elever där upphandlade bussar finns eftersom det skulle bli en större kostnad för kommunen.

Ansökningsprocessen

Kommunen arbetar i år med att förenkla och effektivisera ansökningsprocessen. Därför har vissa elever fått ett beslut om skolskjuts inför läsåret 17/18 utan att ha ansökt. De elever som inte har fått ett beslut behöver göra en ny ansökan inför 17/18. Elever som har skolskjuts på grund av sin funktionsnedsättning kan behöva inkomma med nya intyg tillsammans ansökan. Information har gått ut direkt till dem det gäller. 


Senast publicerad: 2017-09-22