Tyck till

Reseersättning

Som gymnasieelev kan du få ersättning för dina resor mellan skolan och hemmet, högst 1/30 av basbeloppet under 9 månader. Vanligtvis innebär det att du får en månadsbiljett för buss eller tåg (SL-kort).

Vilka krav finns?

För att få reseersättning måste du uppfylla följande kriterier:

  • Du studerar på heltid
  • Färdvägen mellan din stadigvarande bostad och skolan är minst sex kilometer

För anslutningsresor betalas ersättning om du har minst fem kilometer till närmaste hållplats, om kollektiv förbindelse saknas och om väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger två timmar per dag i genomsnitt under skolveckan.

Ersättning för praktikresor beviljas om resvägen är minst sex km mellan hemmet och praktikplatsen. Reseersättning lämnas bara när praktiken ingår som ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Ansökan ska lämnas in senast två veckor innan praktiken påbörjas.

Hur ansöker jag?

Elever som läser vid en gymnasieskola i Stockholms län behöver i normal fallet inte ansöka om reseersättning. Skolorna delar ut ett SL-kort vid terminsstart.

Senast publicerad: 2017-05-23