Frågor och svar om skolval 

I januari är det dags för många barn att välja skola inför nästa läsår. Här hittar du svar på vanliga frågor om skolvalet.

Vem ska göra ett skolval i januari?

Skolval ska göras för barn som ska börja i förskoleklass nästkommande läsår. De barn som inte har gått i förskoleklass utan ska börja i årskurs 1 måste också välja skola. Även för de elever där nuvarande skola inte erbjuder en högre årskurs ska ett skolval göras. Ni som väljer fristående skolor gör också skolvalet via kommunens e-tjänst. Observera att de fristående skolorna har egna köer.

 

När vet jag vilken skola mitt barn tillhör?

Under vecka 2 går informationsbrev ut till de som ska göra skolval, där går det bland annat att se i vilken skola ditt barn blivit grundplacerad i.

 

Påverkar mitt val av skola möjligheten till skolskjuts?

Ja. Har du valt en annan skola än den som kommunen skulle placerat dig vid kan du beviljas skolskjuts, om det inte innebär en merkostnad för kommunen eller är svårt att ordna. Mer om skolskjuts.

 

Vad händer om jag flyttar inom kommunen under våren?

Om du flyttar under våren och önskar skola i ditt nya område är du inte garanterad en plats men prioriteras bland övriga sökande.


När får jag besked om vilken skola mitt barn blivit antagen till?

Senast under mars skickas beskeden ut.


Jag accepterar mitt barns grundplacering. Måste jag ändå göra ett val?

Ja, genom att bekräfta att du vill ha din plats vet skolan att de inte kan ge platsen till ett annat barn. Vissa skolor har fler sökande än det finns platser.


Jag har fått besked från en friskola att jag är antagen. Måste jag ändå göra ett val?

Ja, alla måste göra ett skolval. Detta är för att vi ska vara säkra på att val har gjorts för alla barn och att vi gör en korrekt prioritering bland de som önskar en annan skola än den de grundplacerats i.


Gäller syskonförtur om det finns fler elever som vill gå på en viss skola än det finns platser?

Ja, syskonförtur gäller som urvalsgrund 3 vid val till förskoleklass och årskurs 1 om det är för många elever som söker till en viss skola. Läs mer om de fullständiga urvalsgrunderna i kommunens riktlinjer för antagning. 

Behöver jag ansöka om fritidsplats för mitt barn?

Om ditt barn är inskrivet på en kommunal förskola den sista juli och ska börja i en kommunal skola så får du automatiskt en fritidshemsplats från den första augusti i den skolan. För övriga barn måste en ansökan om fritidsplats skickas in till kommunen. Detta kan du göra först efter att du fått besked om plats i mottagande skola.


Hur gör jag för att få e-legitimation?

Information om hur du skaffar en e-legitimation hittar du på www.elegitimation.se. Du kan även få information via din bank. Information om Mobilt BankID hittar du på www.bankid.com.


Vem kontaktar jag för att få hjälp med ansökan?

I första hand kontaktar du Värmdö kommun på tel: 08-570  470 00 eller via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-02-24