Avgifter och regler

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem anordnas för barn som är bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Värmdö kommun. Begreppet pedagogisk omsorg omfattar bland annat familjedaghem och flerfamiljsystem.

Plats ska även erbjudas barn som är folkbokförda i annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

I vänstermenyn hittar du mer information om köregler och avgifter.

Delad räkning

Vårdnadshavare som bor på olika adresser kan få avgifterna för förskola och fritidshem delade, så att en räkning skickas ut till vardera hushåll. Vill du ha delad räkning ska du och den andra vårdnadshavaren tillsammans fylla i och skicka in nedanstående blankett. Ni väljer själva fördelningen av kostnaden.

Blankett för ansökan om delad räkning

Ny maxavgift från 1 januari 2017

Barnomsorgstaxan höjs den 1 januari. Det är därför viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter, om du inte redan gjort det.

Läs mer om avgifter och hur du ändrar uppgifter

Har jag rätt till plats?

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns till för dig och ditt barn om du som vårdnadshavare:

  • Förvärvsarbetar
  • Studerar
  • Är arbetslös
  • Är föräldraledig för vård av annat barn

eller

  • Till följd av barnets eget behov.

Vårdnadshavare kan inte vara fullt föräldralediga och samtidigt inneha plats för samma barn. Undantag görs vid inskolning.

Reglerna gäller för kommunal barnomsorg samt de fristående förskolor eller den pedagogiska omsorg som valt att ingå i kommunens köhantering och därmed omfattas av reglerna.


Senast publicerad: 2017-06-12

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument