Tyck till

Stöd och stipendier

Du som är intresserad av att söka bidrag till din kulturförening kan hitta mer information nedan.

Föreningsbidrag

Läs mer om Värmdö kommuns olika bidrag i vänstermenyn under rubriken "Föreningsservice".

Värmdö kommuns kulturstipendium

Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som gjort värdefulla insatser inom kulturens område, som varit till nytta och glädje för kommunens medborgare och som bidragit till att synliggöra den kulturella verksamheten i kommunen. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden. Stipendiet är på 20 000 kronor. Ansökan ska vara oss tillhanda 1 mars och utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Ansök eller nominera via E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomskulturstipendium

Stipendiet skall utdelas till ungdomar i åldern 18-25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Du kan antingen själv söka ungdomskulturstipendiet eller nominera någon annan. Skriv en motivering och skicka till kommunen enligt det datum som anges på nyhetssidan. Adress finns i högermarginalen. Ansökan ska vara oss tillhanda 1 mars och utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Ansök eller nominera via E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomsledarstipendium

Värmdö kommun delar årligen ut ett ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare eller en förening för insatser inom barn- och ungdomsverksamheten. Stipendiet är på sammanlagt
20 000 kronor.

Barn- och ungdomsledarstipendiet ska i första hand delas ut till en person eller grupp som är bosatt eller verksam i Värmdö. Stipendiet överlämnas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni samtidigt med kommunens övriga stipendier och priser.

Du kan själv ansöka om barn- och ungdomsledarstipendiet, eller nominera en kandidat, men det är kultur- och fritidsnämnden som tar beslutet och kan även utse en kandidat som inte är nominerad.

Sista ansöknings- eller nomineringsdag för barn- och ungdomsledarstipendiet är den 1 mars.

Ansök eller nominera via E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet

Detta stipendium syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Projektet ska bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Stipendiesumman är på 100 000 kr och utdelas en gång per år. Summan kan fördelas till en kulturarbetare eller flera kulturarbetare i samverkan. Ansökan ska vara oss tillhanda 1 mars och utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Ansök via E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till studieförbund

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge möjligheter att ordna folkbildning och kulturverksamheter i kommunen. Studieförbundens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället. Studieförbunden kan söka bidrag en gång per år senast 30 april. Läs mer i Policy för bidrag till Studieförbund i högerspalten.

Snabb slant

Vill du hitta på något roligt för dig och andra unga som är 13-20 år i Värmdö? Har du en bra idé men ingen aning om hur du ska fixa pengar? Eller hur du ska göra? Då kan du söka och få pengar till ditt projekt från Snabb slant som är ett stipendium från kultur- och fritidsnämnden.

Mer information om Snabb slantlänk till annan webbplats

 

Senast publicerad: 2017-01-09