Trafikstörningar i Värmdö

På den här sidan informerar vi om aktuella trafikstörningar och trafikarbeten i kommunen 

2017-09-21

Begränsad framkomlighet i Gustavsbergs centrum

Från och med denna vecka (v 38) till och med början av december kommer det ske schaktarbeten i Gustavsbergs centrum. Framkomligheten kommer vara begränsad på Värmdögatan någon vecka framöver. På Gustavsbergsvägen, Blekängsvägen och Skeviksvägen kommer det utföras nattarbeten under oktober och november vilket kommer påverka framkomligheten med provisoriska trafiksignaler och skytteltrafik. Gångvägar för oskyddade trafikanter kommer ledas om på Gamla Skärgårdsvägen på grund av schakt i gångbana.

2017-09-18

Avstängt körfält på Gamla Skärgårdsvägen

Ett körfält avstängt på Gamla Skärgårdsvägen 20/9-21/9

Ett körfält kommer att vara avstängt på Gamla Skärgårdsvägen (mellan Ekedal och Insjön) under perioden onsdagen 20/9 till och med torsdag 21/9 mellan kl. 09:30 - 15:00. Det blir trafikreglering med trafikljus.

Information om VA-arbeten i anslutning till Tallåsplan i Gustavsberg

Vi har haft problem med läckor på vattenledningen i området, på grund av detta så har vi nu planerat att förlägga en ny vatten- och spilledning längs med markerad sträcka på bilden nedan. Dom nya ledningarna kommer dessutom att placeras i ett bättre och nytt läge än tidigare för att underlätta framtida drift- och underhållsarbeten.

Tillgängligheten till fastigheterna kan komma att begränsas på grund av arbetena. Arbetet kommer att delas upp i två etapper för att förenkla framkomligheten för er boende.

Om ni har särskilda behov av att ha framkomlighet med bil eller leveranser till fastigheterna så tala med oss på plats.

Vi ber om överseende för de störningar som arbetena medför och försöker minimera det i mesta möjliga mån.

Arbetet kommer påbörjas under vecka 33 och beräknas att ta cirka tre till fyra veckor beroende på förutsättningarna vi får i nya schakten.

För mer information kontakta

Erik Ekelund, gruppchef

Tekniska driftavdelningen

08-570 470 02

erik.ekelund@varmdo.se

 

Ombyggnation av gångbanan längs med Idrottsvägen

Kartbild Idrottsvägen

2017-06-14. Befintlig gångbana kommer att breddas och även att förlängas ner till korsningen Godenius väg. Arbetena beräknas starta under vecka 26 och pågå under sommaren med färdigställande till hösten. Framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden.

Entreprenör: NCC

Beställare: Värmdö kommun

Projektledare: Erik Ekelund 08-570 470 02 erik.ekelund@varmdo.se

Arbete pågår utmed Björnskogsvägen

Björnskogsvägen

Klicka på bilden för att förstora

Värmdö kommun utför tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Björnskogsvägen.

Arbetet planeras påbörjas i början av april och färdigställas till hösten 2017. Arbetet kommer medföra vissa störningar i framkomligheten. 

Detta arbete är ett underhållsarbete (reinvestering) som vi gör längs med Björnskogsvägen. Arbetet omfattar att vi fokuserar på att se över kantsten på hela sträckan och i det arbetet så justerar vi så att vi får ett bra genomgående stråk för gående och cyklister på den östra sidan mot skolområdet. Vi kommer även komplettera med ny belysning på östra sidan för gång- och cykelbanan. Utöver detta så kommer samtliga övergångställen att tillgänglighets anpassas.

Vid hållplatsen Klostervägen så kommer vi anlägga en timglashållplats(ett körfält) mot dagens tvåfältslösning och detta ska medföra till lägre hastigheter längs med Björnskogsvägen.

Har du frågor kontakta projektledare Erik Ekelund via mejl erik.ekelund@varmdo.se eller via kontaktcenter 08-570 470 00.

Trafikarbeten korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken på Ingarö

2016-10-14

Svevia kommer inom kort att starta arbetena vid korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken. Därefter arbetar de sig västerut mot Näsuddsvägen. Detta innebär att Varvsvägen måste stängas av för trafik fram till våren 2017. Det kommer att finnas en informationsskylt vid Eknäsvägen för omledning av trafik via Fågelviksvägen, Golfvägen och Vintervägen.

Läs mer här

Mer information

För mer information om vägarbeten i Stockholmsregionen gå in på Trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2017-09-21