Trafikförbättring i Mölnvik

I augusti/september påbörjar Värmdö kommun arbetet med att anlägga nya busshållplatser i Mölnvik. Nya stoppfickor kommer ge bättre framkomlighet för övrig trafik.

De tidigare busshållplatserna kommer bytas ut och bli bussfickor i ett steg att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Skärgårdsvägen breddas så att busstrafiken får en egen stoppficka vilket kommer att ge ett bättre flöde för övrig trafik.

Från och med början av september till och med mitten av november kan det vara begränsad framkomlighet på Skärgårdsvägen och vid rusningstrafik ombeds trafikanter att välja en annan väg om möjligt.

Fredag 15 september och på måndag 18 september kommer vi utföra bergssprängning i västra delen av etapp 3. Trafik kommer då att stoppas i ett par minuter med flaggvakt vid själva sprängningstillfällena.

Senast publicerad: 2017-09-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation