Tyck till

Förbättringar i elnätet kommande år

Värmdö har under de senaste åren drabbats av flera längre strömavbrott. Stora investeringar görs nu för att förbättra det gamla elnätet i kommunen.

Vattenfall har inlett ett investeringsprogram som sträcker sig fram till 2015. Under 2012–2015 investeras cirka 300 miljoner för att Värmdö ska få en tryggare elleverans. Det handlar till exempel om att byta ut elnätsstationer samt att vädersäkra elnäten genom nedgrävning av jordkabel och isolering av luftledningar så att de håller om träd ramlar över dem.

All sjökabel som går mellan öarna byts ut till ny kabel och på öarna ersätts nästan all oisolerad luftburen ledning med jordkabel - förutom på ett fåtal ställen där bergmassa sätter stopp för jordkabel. Flera etapper är redan avklarade och vid årsskiftet 2014/2015 ska hela Värmdö kommun ha ett i princip helt nytt högspänningsnät. Nätet kommer då att vara vädersäkrat, det vill säga med bra förutsättningar att undvika strömavbrott beroende på väder och vind.

När om- och utbyggnaden av elnätet på Värmdö är klar 2015 kommer Vattenfall Eldistribution totalt sett att ha investerat närmare en miljard i ny- och ombyggnationer till ett modernare och mer stabilt elnät. Elnätet byggs ut och förnyas så att det klarar dagens men framförallt morgondagens behov av el. Bakgrunden till satsningen ligger därför inte bara i de väderrelaterade elavbrott som kommunen drabbats av, utan även i den inflyttning och de strukturella förändringar som skett väldigt snabbt i kommunen på senare tid.

Senast publicerad: 2016-04-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation