Bostadsanpassning

Har du en bestående fysisk funktionsnedsättning, som nedsatt syn eller rörelsehinder, kan du få bidrag för anpassning av din bostad.​

Bidrag till anpassning av bostaden är till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Anpassningen utförs i eller i anslutning till din permanenta bostad, inte i fritidshus. Föräldrar som bor på skilda håll och har gemensam vårdnad av ett funktionshindrat barn kan i vissa fall få bägge bostäderna anpassade.

Inomhus kan bidraget ges för att ta bort trösklar, bredda dörrar, installera automatiska dörröppnare, ta bort badkar, ordna duschplats, förstärka belysning, anpassa bänkhöjder i kök och montering av lyftanordning med mera. Utomhus kan bidraget ges till ramper, räcken och höjning av balkonggolv med mera. Varje åtgärd ska vara nödvändig i förhållande till funktionshindret.

Regler och villkor

Om du flyttar till en ny bostad är möjligheterna att få bidrag begränsade, på grund av att du som funktionshindrad förväntas välja en bostad som inte kräver omfattande anpassningsåtgärder. Bidrag lämnas inte till sådana åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll eller tekniska brister i huset, exempelvis fukt- och mögelsanering. Anpassningen gäller bostadens fasta funktioner, inte lösöre som man normalt tar med sig när man flyttar. Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av bostaden.

Bostadsanpassningsbidraget täcker skälig kostnad för åtgärderna. Önskar du få din bostad anpassad, kontakta en arbetsterapeut, som gör ett hembesök och ser hur det fungerar i bostaden. Om terapeuten bedömer det som att det inte räcker med hjälpmedel, får du ett intyg som bekräftar att du behöver anpassa din bostad. Detta intyg bifogar du den ansökan du måste göra för att få din bostad anpassad. 

Har du frågor om bidrag för bostadsanpassning, kontakta en handläggare på socialkontoret.

Senast publicerad: 2013-09-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar