Talande webbLyssna

Vårdnad, boende, umgänge

Om ett barns föräldrar inte lever tillsammans kan det uppstå problem kring barnets vårdnad, boende eller umgänge. Familjerättsgruppen i Värmdö kommun kan hjälpa till att lösa vårdnadsproblem utifrån de rättigheter ett barn har.

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan föräldrar och personal från familjerättsgruppen försöka åstadkomma lösningar på problem kring barns vårdnad och boende. Flera olika lösningar finns att välja mellan. Barnet kan bo växelvis eller permanent hos en förälder. En förälder med enskild vårdnad har dock ett stort ansvar för att underlätta umgänget med den andra föräldern. Det står skrivet i Föräldrabalken och går inte att förhandla bort. När ni är överens om hur ni vill ha det skriver ni ett avtal.

Vårdnadstvister

Om ni inte kan komma överens i vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor är det tingsrätten som beslutar. Ni kan också bli remitterade av tingsrätten till kommunens familjerättsgrupp för samarbetssamtal om ni inte kan enas om en lösning. Tingsrätten kan också ge kommunen i uppdrag att utföra vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Mer vägledning kan du få från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, se länk i högerspalten.

Senast publicerad: 2016-12-12

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Mer information