Tyck till

Starta och driva förskola

Enskilda anordnare av förskoleverksamhet måste ansöka om godkännande hos kommunen för att få bidrag. Kommunen ansvarar sedan för tillsyn av fristående förskolor.

Detta gäller för både anordnare av enskild förskola och enskild pedagogisk omsorg (ex. familjedaghem/"dagmamma" eller flerfamiljssystem).

Ansökningsblanketter hittar du i högerspalten.

Om du har frågor kan du kontakta Anette Ekholm (tillsynsfrågor och godkännanden) telefon 08- 570 481 23.

Tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet för godkända fristående förskolor. Värmdö kommuns tillsynsplan kan du ladda hem i högerspalten.

Lokaler

För att skydda människors hälsa ställs det höga krav på lokaler för offentlig verksamhet, speciellt inom barnomsorg och undervisning,

Information om anmälningsplikt, tillstånd och avgifter

Senast publicerad: 2016-01-26