Talande webbLyssna

Enkät om sommarjobb 2018

Denna enkät riktar sig till dig som är mellan 15-18 år, är skriven i Värmdö kommun och som har eller inte har sommarjobbat 2018. Syftet med enkäten är att kunna utvärdera och förbättra sommarjobbsmodellen inom Värmdö kommun.

Enkäten kommer att behandlas anonymt.

Har du några frågor, mejla sommarjobb@varmdo.se


1.
Jag svarar på enkäten som


2.
Du definierar dig som3.
Vilket år är du född?4.
Har du sommarjobbat i sommar? (Om nej, fortsätt till fråga 15)


5.
Besökte du sommarjobbsmässan i år?


6.
Om ja, resulterade ditt besök på sommarjobbsmässan i ett sommarjobb?7.
Har din arbetsgivare ansökt om ersättning för dig från kommunen?8.
Inom vilket område har du arbetat?

9.
Är verksamheten eller föreningen du arbetet i privat eller offentlig?10.
Arbetar någon inom din familj i verksamheten?11.
Hur många veckor har du sommarjobbat?


12.
Hur nöjd är du med ditt sommarjobb som helhet?

13.
Hur trivdes du med din handledare?

14.
Kunde du prata med din handledare om det var något du undrade över?15.
Har ditt sommarjobb resulterat i mer arbete efter din periods slut?16.
Har du sommarjobbat eller feriepraktiserat tidigare?17.
Hur många sommarjobb har du sökt totalt i år? (Om 0, gå till fråga 21.)

18.
Har någon hjälpt dig att ansöka?
19.
Har du lämnat ett CV när du har ansökt?20.
Hur lätt eller svårt har det varit att söka sommarjobb?

21.

22.
Hur upplever du att informationen från kommunen har varit kring sommarjobb?

23.

Senast publicerad: 2018-07-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation