Flytta ditt företag hit

Värmdö kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner, just nu byggs flera områden ut och Värmdö har hög inflyttning. Starka branscher i Värmdö är byggnäring, besöksnäring och tjänster/handel.

Diskutera med näringslivsenheten

Du som vill diskutera din affärsidé och möjligheter till etablering i Värmdö kommun är välkommen att kontakta oss på näringslivsenheten. Vi kan också hjälpa dig med direktkontakt och en enkel väg in i kommunen.

Mark och lokaler

Om du vill flytta ditt företag till Värmdö kan kommunens hjälpa dig med vissa frågor. Från näringslivsenheten kan du till exempel få information om mark och lokaler för ditt företag. Om du har frågor om kommunal mark och lokaler kan du vända dig till plan- och exploateringsenheten. respektive fastighetsenheten. Är du intresserad av privat mark hänvisar vi till Objektvision och liknande privata tjänster. 

Mer information om mark och lokaler

Senast publicerad: 2017-05-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation