Talande webbLyssna

EU:s fonder och program

EU:s gemensamma budget avsätts till stor del i olika fonder och program från vilka aktörer i medlemsländerna kan söka finansiella stöd och bidrag.

Strukturfonderna syftar till att utjämna ekonomiska och sociala skillnader inom EU:s regioner. EU:s länder är indelade i olika stödberättigade områden beroende på hur den ekonomiska situationen ser ut. Sverige har stödberättigade områden inom två av strukturfondernas tre mål. Dessa är Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt Territoriellt samarbete.

Landsbygdsstöden ligger inom landsbygdsprogrammet, vars syfte är att bidra till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling på landsbygden. Landsbygdsstöden söks regionalt hos länsstyrelsen. Inom landsbygdsprogrammet finns också Leader. Leader är en metod för att tillämpa delar av stödet i programmet. Leader kännetecknas av lokala utvecklingsstrategier och bygger på så kallad trepartssamverkan som innebär att privat, ideell och offentlig sektor samverkar. Värmdö kommun ingår i Leaderområdet UROSS - Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård.

Det finns också så kallade tematiska program. De är inte geografiskt begränsade utan stöder istället projekt inom ett visst tema eller en viss sektor, som till exempel utbildning, miljö, folkhälsa, kultur eller forskning & utveckling. Dessa program är så kallade transnationella program och kräver oftast att man samarbetar med andra EU-länder.

Ett projekt finansieras normalt aldrig till 100 procent av EU-stöd utan du måste se till att också ha offentlig och/eller privat medfinansiering.

Senast publicerad: 2014-01-24

Kontakt

Sofia Brorsson
Enhetschef Näringslivsenheten
08-570 470 19
sofia.brorsson@varmdo.se

Claudia Quas
Näringslivsutvecklare/besöksnäring
08-570 472 25
claudia.quas@varmdo.se

Kristin Jörnsved (föräldraledig tom. maj 2019)
Näringslivsutvecklare/kompetensutveckling
08-570 474 09
kristin.jornsved@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Mer information