Frukostklubben

Frukostklubben erbjuder kommunens företagare en möjlighet att inhämta ny kunskap och samtidigt, under informella former, bygga nätverk med andra Värmdöföretagare.

Frukostklubben arrangeras av Värmdö kommun i samarbete med Värmdös näringslivsorganisationer.

En mötesplats för Värmdös företagare

Frukostklubben ska utgöra en mötesplats där Värmdös företagare kan mötas och nätverka under avslappnade och inspirerande former. Vid varje Frukostklubb finns tid för mingel. Då kan du som företagare berätta om din verksamhet, dela ut broschyrer och visitkort, eller hitta nya samarbetspartners. Självklart får du ta med en gäst utifrån.

Frukostklubben arrangeras av näringslivsenheten, och är ett samarbete mellan kommunen och Värmdös näringslivsorganisationer.

Datum för Frukostklubben 2017

Tisdag 30/5 .

Onsdag 13/9 . Se programmet

Tisdag 24/10 klockan 07:30–09:30. Program meddelas senare.

Onsdag 15/11 klockan 07:30–09:30. Program meddelas senare.


Senast publicerad: 2017-09-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation