Tyck till

Stöd till arbete för unga vuxna

Flicka sitter på golvet i bibliotek, laser bok

Unga vuxna är en insats för dig som är mellan 20 och 24 år och som behöver extra stöd för att återgå till studier, hitta praktik eller söka arbete.

Unga vuxna i Värmdö

Hos Unga Vuxna får du stöd som är anpassat för att passa dig. Inom Unga vuxna arbetar en studie- och yrkesvägledare och en arbetsmarknadskonsulent. Vi kan hjälpa dig att hitta praktik för att prova på ett yrke eller hitta en utbildning. Om du inte vet riktigt vad du vill göra får du vägledning och stöd för att komma igång.

Målgrupp

Unga Vuxna är en insats för dig som är 20–24 år och som uppfyller minst ett av nedanstående krav:

  • har en funktionsnedsättning eller liknande problematik
  • har ofullständiga gymnasiebetyg
  • är lågt motiverad till att arbeta eller studera
  • behöver vägledning inför arbete eller studier

Om du redan har kontakt med någon annan myndighet, till exempel Arbetsförmedlingen, ska du i första hand vända dig dit för att få hjälp.

Hör av dig till oss

Om du tillhör målgruppen och vill ha stöd från Unga vuxna, eller om du vill veta mer om hur vi arbetar kan du höra av dig till oss. Du hittar telefonnummer och mejladresser i högerspalten.

 

Förälder till en ung vuxen?

Du som är förälder till en ung vuxen och som tror att Unga Vuxna kan hjälpa ditt barn är också välkommen att höra av dig till oss. 

Senast publicerad: 2017-05-12

Kontakt

Unga Vuxna

Leyla Shafiee
Arbetsmarknadskonsulent
08-570 475 06
leyla.shafiee@varmdo.se

Cecilia Lundberg
Studie- och yrkesvägledare
08-570 471 88
cecilia.lundberg@varmdo.seMer kontaktinformation

Mer information