Talande webbLyssna

Rektor

Kaj Majuri

Beskriv ditt nuvarande uppdrag i Värmdö kommun.

Jag är rektor på Hemmestaskolan. Som rektor ansvarar jag för att Hemmestaskolans elever ska få en bra skolgång. Till min hjälp har jag en engagerad personal som ser till att vardagen fungerar på alla plan. Från de som ser till att skolan är hel och ren och att det serveras god mat till pedagogerna som utmanar elevernas i lärandet.

En annan viktig del i mitt uppdrag är att tillsammans med mina rektorskollegor och vår skolchef se till att Värmdö blir en fantastisk skolkommun.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Återkopplingen från nöjda elever och vårdnadshavare. Detta samt att ha en så väl fungerande arbetsplats gör att det är roligt att gå till jobbet.

Vilka är dina utmaningar?

Den största utmaningen är att skapa möjligheter för de som behöver det mest. En annan viktig bit är att ha en god bemanning av personal. Ibland är det en utmaning att hitta rätt pedagog.

Vad driver dig som person?

Jag drivs av önskan om att skapa en bra skola för ungdomarna på Värmdö. Samt nyfikenheten på vad vi skall undervisa för att skapa goda samhällsmedborgare för framtiden

Beskriv ditt ledarskap samt de värderingar som du bygger det på.

På en så stor enhet som Hemmestaskolan kan jag inte leda genom en relation till varje anställd. Istället är det viktigt att jag har personal som jag får hjälp av att föra ut budskapet i organisationen. På Hemmesta har vi biträdande rektorer och intendent som tillsammans med mig utgör skolans ledningsgrupp. Under detta läsår har vi på skolan även jobbat med arbetslagsledarna för att skapa en sammanhållen skola från förskoleklass till årskurs nio. Jag förlitar mig på att alla tar ansvar för sitt uppdrag och söker stöd hos sin närmsta chef då det behövs.

Berätta om något som du har åstadkommit och som du är extra stolt över.

Jag har fått förtroendet att vara den som leder Hemmestaskolan, en sammanslagning av Hemmestaskolan F-5 och Hemmestaskolan 6 – 9. På en helt annan nivå men ändå av stor praktisk betydelse för de som nyttjar resursen så var jag del som drev på i frågan om en ny trappa från skolgården på låg och mellanstadiet till fotbollsplanen. En viktig del i skapandet av en säker utrymningsväg för eleverna.

Varför valde du Värmdö kommun?

För att jag hört gott om Hemmestaskolan samt möjligheten att få jobba ”ute i skärgården”

Beskriv Värmdö som arbetsgivare med tre ord?

En god arbetsgivare.

 

Senast publicerad: 2016-05-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation