Talande webbLyssna

Miljöbelöning

Gröna såpbubblor

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden delar årligen ut en miljöbelöning för att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun. Priset är på sammanlagt 10 000 kronor och går till enskild person eller grupp. 2017 års miljöbelöning gick till Fårskallarna, en ideell förening på Runmarö.

För att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun delar Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden årligen ut en miljöbelöning. Belöningen delas ut för kreativa och nyskapande miljöinsatser som redan är utförda. Priset är på sammanlagt 10 000 kronor och går till enskild person eller grupp. Flera pristagare kan utses, varvid belöningen delas lika.

Hur nominerar jag?

Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst senast den 31 mars varje år. Nomineringen kan göras via mejl eller brev och innehålla uppgifter om vem som nomineras och en motivering till varför. Skriv även kontaktuppgifter till den nominerade samt kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen.

Belöningen delas ut på nationaldagen den 6 juni.

Adresser för nominering

Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se

Miljöbelöning 2017

Miljöbelöningen för 2017 gick till Fårskallarna, en ideell förening på Runmarö vars syfte är att hålla delar av Runmarös landskap öppet med med hjälp av fårarbete och såg. Det gör man för att bevara den flora som finns på Runmarö.

Motivering:

  • ”Runmarö har med sin kalkberggrund en unik flora där bland annat vissa växter gynnas av bete. Genom Fårskallarnas ideella arbete kan delar av Runmarös hagar och ängar hållas öppna och de betesgynnade arternas biotoper behållas."

Nämnden har lagt särskild vikt på att Runmarös hagar och ängar hålls öppna vilket leder till att den lokala miljön bibehålls och den unika floran främjas och det är ”Fårskallarna” som med sitt ideella arbete bidrar till att öka mervärdet det ger vår fina kommun.

Senast publicerad: 2018-04-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar