Talande webbLyssna

Årets pedagog

Årets pedagog är ett pris som delas ut till behöriga pedagoger i förskola, fritidshem och grundskola.

Årets pedagog är en utmärkelse som Värmdö kommun instiftade 2013. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram pedagoger som goda förebilder som kan ses som en inspiration till andra pedagoger. Målet är en ökad kvalitet i förskolan och skolan, inklusive fritidshem.

Fyra kategorier

Priset delas ut till en legitimerad förskollärare/lärare eller behörig fritidspedagog. Pedagogerna är indelade i fyra kategorier:

 1. förskola
 2. förskoleklass - årskurs 3
 3. årskurs 4 - 6
 4. årskurs 7 - 9

Prissumman är på 25 000 i varje kategori och utbetalas till den förskola eller skola där personen är anställd.

Jury väljer vinnaren

Årets pedagoger utses av en jury bestående av utbildningsnämndens presidium.

 

Motiveringar för Årets pedagog 2017

Utmärkelsen Årets pedagog delas ut i fyra kategorier: Förskola, förskoleklass - årskurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 och årets vinnare i respektive kategori är:

 • Förskola, Erik Norling, Holmviksskogens förskola.
  Erik, du är en bra och trygg förebild, du ser barnen som kapabla. Du är en kreativ person som gillar att skapa tillsammans med barnen. Du motiverar, peppar och stärker barnen till att bli bra kompisar och jobbar mycket med ”laget” istället för ”jaget”. Du motiverar dina kollegor och du utvecklar verksamheten. Erik du är värd att bli årets pedagog.
 • Förskoleklass - årskurs 3, Emmelie Todd, Fågelviks skola. 
  Emmelie, du är en fantastisk pedagog som inspirerar både vuxna och elever, varje dag, hela tiden. Du ligger i framkant när det gäller IKT, informations- och kommunikationsteknologi och du har utvecklat digitaliseringen på skolan så att elever och kollegor använder programmering som ett naturligt inslag i undervisningen.
 • Årskurs 4 – 6, Karolina Eissrig, Hemmestaskolan. 
  Karolina, du väcker elevernas lust och nyfikenhet att lära genom ditt engagemang och tålamod. Med tydlighet och struktur skapar du lugn och arbetsro för eleverna och driver den pedagogiska utvecklingen framåt. Du lyssnar på elever, föräldrar och kollegor och du kommer med egna tankar och idéer. Karolina, du bidrar starkt till en positiv utveckling av Hemmestaskolan.
 • Årskurs 7 – 9, Nina Larsson-Goltz, Brunns skola.
  Nina, du hjälper elever att lyckas i skolan, även de som har svårigheter. Genom detta lyfter du elevernas självförtroende och får dem att blomstra. Du är pedagogisk och omtänksam och du ser till att alla elever får uppgifter anpassade efter sina förutsättningar. Du utstrålar ett lugn som gör eleverna trygga på lektionerna. Nina du är så bra!

Alla kan nominera

Endast enskilda pedagoger kan nomineras, och vem som helst har möjlighet att nominera. Den som nomineras ska vara legitimerad förskollärare/lärare eller behörig fritidspedagog och nomineringen ska motiveras. Nomineringar som inte är motiverade eller där den nominerade inte är legitimerad förskollärare/lärare eller behörig fritidspedagog kommer inte att tas med i urvalet.

Nominering ska motiveras

De nominerade kommer att bedömas utefter följande kriterier:

 1. Pedagogen i förskolan eller skolan är engagerad.
 2. Pedagogen inspirerar till lärande genom att väcka barnens och elevernas nyfikenhet.
 3. Pedagogen bidrar till att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Senast publicerad: 2017-11-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation