Tyck till
Talande webbLyssna

Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet

Värmdö kommuns arbetsstipendium syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Stipendiesumman är 100 000 kr och utdelas en gång per år. Summan kan fördelas till en kulturarbetare eller flera kulturarbetare i samverkan.

Hur söker jag?

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars och utdelning sker i samband med nationaldagsfirande den 6 juni.

För att ansöka behöver du läsa igenom våra riktlinjer för att se att projektet ligger inom ramen för Värmdö kommuns arbetsstipendium. Ansök via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göra. Du ska bifoga tre bilagor som PDF-dokument. Bilagorna ska vara enligt följande, märkta med stipendium, namn och namn på projekt:

  • en obligatorisk projektbeskrivning enligt vår projektbeskrivningsmall, högst två A4
  • en obligatorisk utbildningsbilaga med examensbevis
  • en obligatorisk arbetslivsbilaga med vidimerat cv på högst en A4
  • frivilligt material i pdf-format med högst fem bilder

Stipendiat 2016

Mikael Göransson tilldelas kultur- och fritidsnämndens arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet på 100 000 kr.

Motivering

Med en grund i måleriet och med en öppen och experimentell inriktning utvecklade han i slutet av 1990-talet en egen metod för att föra in bilder i betong. Detta har lett till ett stort antal uppdrag, där han i monumentalt format fört ut konsten i det offentliga rummet och estetiskt berikat detta. Det ligger ett stort värde i att på så sätt så möta människor i vardagen. När Mikael Göransson nu nått en punkt, där han känner behovet av att sammanföra decenniers erfarenhet i en process, där måleriet och mängder av idéer och uppslag han samlat under vägen, kan föras samman till en syntes, är vi övertygade om att stipendiet kan bidra till värdefullt nyskapande.

Stipendiat 2015

År 2015 tilldelades stipendiet Monica Larsson för hennes projekt om att lära sig leva med Asperger. Projektet innebar att göra en resa på Transsibiriska järnvägen tillsammans med sonen Jacob som har Aspergers syndrom.

Senast publicerad: 2017-01-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation