Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
28 november 2018

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Mandatperiodens andra kommunfullmäktige behandlade till mestadels budget för 2019, med ramar för 2020-2021. Kommunfullmäktige röstade igenom Kommunstyrelsens budgetförslag i sin helhet.

Sammanfattning

I 2019 års budget syns en höjning av skolpengen, med en särskilt satsning på elevhälsan. Satsningen på utbyggnad av VA-nätet fortskrider och även andra miljörelaterade poster, som ökat antal laddningsstolpar runt omkring i kommunen, går att hitta. Utöver detta finns satsningar på nybyggnationer av bostäder och avsatta medel till kulturområdet, då både Gustavsbergs bibliotek och Gustavsbergs konsthall kan vänta en upprustning. En större tilldelning av medel i den nya budgeten går också till ett utökat antal platser i särskilt boende.

Läs mer:

Läs sammanträdesprotokollet om kommunstyrelsens beslut budget här:

Beslut KS budget 2019


Ta del av en kortare sammanfattande löptext från senaste KS här:
KS 14 november


Här kan du se en webbsändning av Kommunfullmäktige i efterhand:
KF 28 novemberlänk till annan webbplats


Och här hittar du dagordning och bifogade handlingar:
KF 28 november dagordning länk till annan webbplats

 

Senast publicerad: 2018-11-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information