Politiska sekreterare

Värmdö kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Det innebär bland annat att samordna partiets kommunikation och att utveckla den politiska verksamheten och de politiska idéerna.

Sekreterarna har sin anställning i kommunen, men med särskilda undantag som gör att anställningarna är knutna till politiska mandat och begränsade till mandatperioder.

 

Följande politiska sekreterare arbetar i Värmdö kommun:

Oliver Rykatkin (M) 90% politisk sekreterare

Johanna Tegelstam (L) 42% politisk sekreterare

Ulf Kjellson (KD) 30% politisk sekreterare

Ina Ununger (C) 30% politisk sekreterare

Linda Nygren (S) 82% politisk sekreterare

Ove Karlsson (SD) 38% politisk sekreterare

Hanna Thorell (MP) 1% politisk sekreterare

Filip Joelsson (MP) 1% politisk sekreterare

Terese Askerstedt (MP) 40% politisk sekreterare

Liv Simonsen (V) 30% politisk sekreterare

Senast publicerad: 2018-01-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information