Tyck till

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
13 dec 2017

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Se webbsändningen

Detaljplaner för utveckling och bevarande

En detaljplan för utveckling av båthamnen vid Sand, Stora Räfseviken har antagits. Det finns en stor efterfrågan på fler båtplatser för båtar som trafikerar de utanförliggande öarna. Förslag till detaljplan innebär en utökning från cirka 100 båtplatser till totalt 266 båtplatser och en utökning av antalet parkeringsplatser från dryga 150 till totalt 295 platser. Den aktuella parkeringsytan nyttjas vintertid för båtuppställning. Inom detaljplaneområdet finns även en yta avsett för bland annat båtbottentvätt och miljöstation.

Herrviksnäs är ett fritidshusområde med ett flertal åretruntboende. Området har fortfarande karaktären av ett sommarstugeområde och Herrviksnäs är ett så kallat prioriterat förändringsområde i kommunen. Nu har en detaljplan antagits som syftar till att ange riktlinjer för hur och på vilket sätt en fortsatt utbyggnad kan ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar byggs ut. Målsättningen är att anpassa Herrviksnäs för permanentboende samtidigt som områdets karaktär tillvaratas.

Senast publicerad: 2017-12-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation