Talande webbLyssna

Till dig som är ny förtroendevald

Här hittar du som är ny förtroendevald i Värmdö information om hur du får tillgång till arbetsverktyg och passerbricka.

Läsplatta och e-post

Värmdö kommun har en digital ärende- och mötesprocess vilket innebär att kommunen tillhandahåller läsplatta och @varmdo.se-adress till samtliga förtroendevalda. Kommunikation av kallelser och handlingar sker därför inte till privata e-postadresser. Anmäl så tidigt som möjligt till kommunen om att en e-postadress ska skapas. Det gör du genom att skicka e-post till namndsekretariatet@varmdo.se med en ifylld blankett, Personliga uppgifter

Kommunen ombesörjer därefter att du får tillgång till läsplatta samt att e-postkonto med tillhörande användarnamn och lösenord skapas.

Support och utbildning av läsplatta och e-post ges av IT-enheten. Är du i behov av utbildning, kontakta nämndsekreterare.

Beställning av mobiltelefon

Alla politiskt förtroendevalda med 40 % av heltid eller mer och politiska sekreterare med en tjänstgöring på minst 50 % har rätt till bärbar dator och mobiltelefon enligt kommunens standardutbud.

Läs mer i Ersättning förtroendevalda, § 22

Intresse för mobiltelefon lämnas till nämndsekreteraren i respektive nämnd. Uppge

a. Namn
b. Nämnd + fakturareferens
c. Önskad mobil enligt standardutbud
d. Önskat abonnemang om detta är aktuellt

Användaren meddelas när mobilen levererats. Den hämtas ut hos Kontaktcenter.

Vid byte på grund av skada eller annan orsak ska anmälas till internservice@varmdo.se. Om mobiltelefon blir stulen ska anmälaren skicka en kopia på polisanmälan till internservice@varmdo.se

Beställning av passerbricka

Passerbricka lämnas ut till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Behörigheten för dessa brickor gäller tillträde till generella kontorslokaler i Skogsbo. Dessa passerbrickor gäller t.o.m. den 31 december varje år och förlängs efter begäran.

Intresse för en passerbricka lämnas till nämndsekreteraren i respektive nämnd, vilka ombesörjer beställning av passerbricka. Passerbrickan hämtas efter avisering i Internservice.

Anmäl ditt bankkonto

Du anmäler ditt konto för utbetalning om arvode direkt till Swedbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och genom att fylla i blanketten Personliga uppgifter.

Senast publicerad: 2018-02-27