Tyck till

Avgifter och taxor i kommunen

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp och vissa kulturändamål.

Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige i november månad året innan de ska gälla. Detaljerade taxor och avgifter hittar du under Dokument i sidospalten.

Service och tjänster som är avgiftsbelagda är:

  • Barnomsorg
  • Bostadsförmedling
  • Bygglov
  • Felparkering
  • Flyttning av fordon
  • Hjälp vid funktionshinder
  • Individ- och familjeomsorg
  • Kartor
  • Kopiering
  • Kultur- och fritidsaktiviteter
  • Pedagogisk måltid och kost
  • Plan
  • Planbesked
  • Prövning av miljö- och hälsoskydd
  • Renhållning
  • Serveringstillstånd
  • Slamtömning
  • Socialpsykiatri
  • Upplåtelse av offentlig plats
  • Vatten och avlopp
  • Äldreomsorg

Senast publicerad: 2017-03-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation