Huvudledningar VA - Gustavsberg till Skevik

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten, samt erforderliga pumpstationer, mellan Gustavsberg och Skeviks gård.

Aktuellt

2017-09-07

Gustavsberg - Stora Koviks gård

Projekteringen är färdigställd och kommunen väntar på lantmäteriets besked om ledningsrätt för att kunna gå ut och handla upp en entreprenör.

2017-09-07

Stora Koviks gård - Skeviks konferensanläggning

Projekteringen är i slutskedet, även här väntar kommunen på lantmäteriets besked om ledningsrätt.

Handläggningstiderna på Lantmäteriet är för närvarande väldigt långa. Ansökan om ledningsrätt skickades in redan våren 2015. Kommunens förhoppning är att Lantmäteriets beslut kommer under senhösten.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gunilla Lundström via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl gunilla.lundstrom@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-09-07