Aktuell information om vatten och avlopp

Vatten spolas  i diskho

Här hittar du aktuell information om vatten och avlopp, om till exempel vad som pågår i ditt område just nu.

Renovering av vattenledning utmed Skärgårdsvägen

2018-01-11

På uppdrag av Värmdö kommun kommer Scandinavia VA-Teknik att renovera vattenledningen utmed Skärgårdsvägen. Arbetena planeras att starta vecka 3. Under våren kommer sedan arbetet fortsätta med renoveringen.

Vatten och avlopp kommer att fungera precis som vanligt.

Renoveringsarbetet kommer att utföras som infodring. Det innebär att ett nytt rör installeras inuti det gamla röret. Den här tekniken sparar miljön samt är tids- och kostnadseffektiv jämfört med att gräva upp hela ledningen/gatan.

Schaktning kommer dock behöva göras vid vissa punkter, till exempel vid startpunkt, riktningsavvikelser längs vägen samt vid släppunkten. En tillfällig ledning kommer att läggas ut till de fastigheter som blir berörda.

Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss. klagomål eller beröm tar vi självklart till oss också!

Scandinavia VA-Tekniks projektledare: Börje Karlsson, 0470-730137

Borje@Svatek.se

Kontaktperson på arbetsplatsen: Oscar Lundquist, 0470-730141

Oscar@Svatek.se

Kontaktperson Beställare Värmdö kommun: Erik Ekelund

08-570 470 02, erik.ekelund@varmdo.se

Se kartbild här

Sportfiskarna fiskar i Mölnviksdammen

En par personer från Sportfiskarna kommer under september månad med start fredag den 8 september samt under vecka 37 fiska i Mölnviksdammen för att undersöka mängden fisk och vilka arter som finns.

Dammen är avsedd att rena dagvatten (regn och smältvatten som rinner av vägar och andra hårda ytor) från föroreningar innan det går ut i våra vattendrag. I dammen finns det fiskar, mestadels karp. Fiskar är inte lämpliga att ha i dagvattendammar att då de grumlar vattnet när de simmar på botten vilket kan försämra reningseffekten.

Vi rekommenderar allmänheten att inte fiska i dammen. Fiskarna som är där kan innehålla höga halter av tungmetaller och det är lätt att ramla ifrån kanten.

Det är inte tillåtet att släppa ut fiskar i dammen. Detta gäller alla dagvattendammar i Värmdö kommun.

Spara på vattnet i Sandham!

2017-03-28

Under perioden 1 maj till 30 september 2017 får man inte vattna med slang, fylla upp pooler eller spola av båtar med slang på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Om vi tar ut för mycket vatten från brunnarna som försörjer Sandhamn kan saltvatten från havet tränga in grundvattnet och göra det otjänligt för en lång tid framöver. För att undvika ett salt dricksvatten måste vi gemensamt spara på vattnet. En för hög salthalt i dricksvattnet kan ge smak och vara skadligt för hälsan.

Under de senaste åren har vattenvolymen legat nära gränsen där risken för saltvatten har ökat. Genom att införa restriktioner vill vi säkerställa att dricksvattnet fortsätter att ha en bra kvalitet i framtiden.

Värmdö kommun vill tacka alla som arbetar för att hålla nere vattenkonsumtionen på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Senast publicerad: 2018-01-11