Tyck till

Livsmedel och hälsa

Jordgubbar

Säkra livsmedel innebär att du som konsument inte vilseleds eller blir sjuk av den mat du köper. Därför kontrollerar kommunen att varor är korrekt märkta och hanteras på ett säkert sätt.

Kommunens främsta uppdrag är att skydda dig som konsument. Det görs genom att kontrollera att företag lever upp till kraven i livsmedelslagstiftningen.

Är du företagare?

Information om tillstånd, anmälan om livsmedelsverksamhet, avgifter med mera hittar du under Tillstånd, regler och tillsynlänk till annan webbplats under Näringsliv och arbete.

​Risker med mat

I vår mat- och köksmiljö finns risker att vara uppmärksam på och som kan orsaka sjukdomar, matförgiftningar eller allergiska reaktioner. Sjukdomsframkallande bakterier, virus eller andra mikroorganismer kan försämra matens kvalitet och orsaka matförgiftningar. Ämnen (allergener) som inte märks ut på rätt sätt kan orsaka mer eller mindre allvarliga reaktioner hos allergiska och/eller överkänsliga personer.

Senast publicerad: 2016-04-05