Bakgrund och nuläge

Fyra arkitektkontor fick i uppdrag att ta fram idéförslag för framtidens kultur- och upplevelsehus. Förslagen berörde den del av den gamla hushållsporslinsfabriken som ska omvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser.

Värmdö kommun förvärvade 2012 den före detta hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. En förstudie i syfte att undersöka möjlig användning och utveckling av lokalerna genomfördes 2012/2013. Kommunfullmäktige beslutade 2013 att avsätta 175 miljoner kronor i drift- och investeringsbudget 2014 för ett nytt upplevelsecenter/kulturhus i delar av fabrikens gamla lokaler.

Attraktivt turistmål

Värmdö kommun tog fram ett program för vad byggnaden ska innehålla och under 2013/2014 genomfördes ett arbete med parallella arkitektuppdrag. Arbetet knöt an till kommunens inriktningsbeslut för planeringen av centrala Gustavsberg, fastställd 2008, där anges att ”Gustavsbergs Hamn ska fortsätta utvecklas till ett attraktivt turistmål, den gamla fabriksmiljön ska bevaras och att Gustavsberg ska vara ett kulturcentrum”.

Satsningen på kultur- och upplevelsehuset kan i hög grad medverka till att förverkliga denna målbild. Lokaliseringen ger ökade möjligheter till samverkan mellan kulturaktiviteterna i Porslinsfabriken och kringliggande verksamheter med anknytning till kreativa näringar som konstnärsateljéerna, porslinstillverkningen med mera.

Fyra arkitektkontor

Fyra arkitektkontor bjöds in till de parallella uppdragen. Deras uppdrag var att ta fram idéförslag för hur den gamla fabrikslokalen kan omvandlas och hur den kan samspela med de verksamheter som redan finns i den kulturhistoriska miljön. Arkitektkontorens förslag redovisades för berörda verksamheter och för allmänheten. Efter bedömning av de fyra förslagen beslutade kommunstyrelsen att 2014 att gå vidare med planerna på ett upplevelsecenter/kulturhus i enlighet med förslag från Murman arkitekter.

Murmans förslag hittar du i höger spalt.

Namnet Porslinsfabriken

Namnet Porslinsfabriken antogs av kultur- och fritidsnämnden den 15 mars 2016. Namnsättningen föregicks av en namntävling som involverade medborgarna. Namnet är en hyllning till platsen och historien, och förhoppningen är att kultur- och upplevelsehuset ska öka mängden besökare i området.

Nuläge

Upphandlingen av om- och tillbyggnaden av kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken är genomförd och Värmdö kommun har tecknat avtal med MVB Öst AB. Entreprenören får tillträde till lokalerna den 1 juni 2016. Byggnationerna kommer att pågå i cirka ett och ett halvt år. Det innebär att Porslinsfabriken kommer att står klar årsskiftet 2017/2018.

Om MVB Öst AB

MVB är verksamt inom husbyggnad, mark, väg och projektutveckling. Inom MVB-koncernen finns MVB Syd, MVB Öst, MVB Astor Bygg samt MVB Backgården. Företaget har totalt 490 medarbetare med lokalt förankrade kontor i Skåne, Stockholm, Göteborg och Västra Götaland.

Läs mer om MVB härlänk till annan webbplats

Senast publicerad: 2017-01-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation