Tyck till

Byggprojekt, aktuella

Inmätning pågår

Värmdö förtätas, speciellt i centrumområdena. Bebyggelse i Värmdö ska i första hand ske i de fem centrumområdena Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås.

På sikt kan ytterligare bebyggelse tillkomma i anslutning till dessa områden. I andra hand ska bebyggelsen utvidgas i så kallade prioriterade förändringsområden, därefter i övriga förändringsområden.

Aktuellt

Kommande nyproduktion

Det finns områden som redan har detaljplanerats för nya bostäder i kommunen. Totalt tillkommer omkring 4 000 bostäder bara i Gustavsberg. För dessa finns planer och fasadskisser att se i separata dokument nedan. Besök gärna biblioteket i Runda huset i Gustavsberg, på plan 4 har Gustavsbergsprojektet en obemannad utställning. Där finns en modell över de nybyggnationer som pågår i Porslinskvarteren.

Kommunala byggprojekt

 • Farstavikensskola/Kvarnberget
  Om- och tillbyggnation startade hösten 2015 och förväntas vara färdigställt januari 2018. 
 • Farstavikensskola/Ekedal
  Läs mer här  
 • Kattholmen
  Arbete med sanering, ny gästhamn, nya verksamheter med mera. Beräknas vara klart hösten 2017.
 • Ingarö föreningshus
  Uppförande av nytt föreningshus vid Ingarö IP pågår. Beräknas vara klart hösten 2017.
 • Gustavsgården
  Renovering av 41 st lägenheter pågår på Gustavsgården, avser bland annat våtutrymmen och vissa pentryt. Beräknas vara klart december 2017.
 • Djuröhemmet
  Utbyggnad av Djuröhemmet beräknad projektstart hösten 2017. Avser bland annat ytterligare 16 nya vårdplatser samt nya gemensamhetsutrymmen och ny entré.
 • Trygghetsboende Djurö
  Nytt trygghetsboende med cirka 35 lägenheter. Projektstart hösten 2017.
 • Boende för nyanlända
  Tillfälliga boenden för nyanlända har uppförts i bland annat i Hemmesta, Mölnvik och Ösby. 

Har du frågor om kommunala byggprojekt kontakta kommunens projektchef Maria Andersson eller fastighetschef Per Hallsten via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

Regionala byggprojekt

Flera regionala byggprojekt kommer att beröra Värmdöbor framöver:

 • Ny Skurubro ska byggas 2015–2019. Den nya bron får motorvägsstandard och ska delvis finansieras med broavgift på
  4–5 kronor per passagerare.
 • Slussen ska byggas om 2014–2020. Under byggtiden kommer restiden för bilister att öka. Förbi Slussen blir få passager möjliga.
 • T-bana till Nacka utreds och kan bli verklighet i slutet av 2020-talet.
 • Östlig förbindelse som knyter samman Södra länken med Norra länken kan också bli klar i slutet av 2020-talet.

Senast publicerad: 2017-08-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information