Vad kräver bygglov?

Bygglov krävs när du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet. Bor du strandnära måste du också känna till vilka regler som gäller för strandskydd.

Lär mer om hur du ansöker om lov eller gör en anmälan under "Sök bygglov, gör anmälan".

Åtgärder som kräver bygglov

När du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet krävs bygglov. Nedan följer några exempel.

  • Uppföra en ny byggnad eller anläggning
  • Uppföra tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
  • Ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor)
  • Byta fasad, taktäckningsmaterial, fasadfärg eller något som väsentligt påverkar byggnadens utseende
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
  • Uppföra större plank eller mur
  • Anlägga parkering
  • Ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid

Sprängning

Ska du utföra sprängningsarbeten krävs särskilt tillstånd från polismyndigheten. Läs mer på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marklov kan krävas vid sprängning inom detaljplanelagt område om höjdläget på marken ändras plus/minus 0,5 meter.

Ska du spränga inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Läs mer om strandskyddet.

Bor du strandnära?

Tänk på att det kan krävas dispens från strandskyddet för dina åtgärder om du bor inom strandskyddat område. Läs mer om strandskyddet.

Senast publicerad: 2017-11-01