Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma. Ändamålet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Har du frågor om bidrag för bostadsanpassning ska du ringa en handläggare för bostadsanpassning på socialkontoret.

Mer om reglerna för bostadsanpassning i Värmdö kommun finns i särskilt avsnitt.

Senast publicerad: 2013-09-30