Tyck till
Talande webbLyssna

Ny kretsloppscentral i Kil 2019

Illustration kretsloppscentral Kil

Värmdö kommun samarbetar med Nacka kommun i ett projekt för att upprätta en kretsloppscentral i verksamhetsområdet Kil, på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommun. Kretsloppscentralen är planerad att stå färdig under 2019.

Planerad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Kretsloppscentralen Kil

Värmdö kommun har tillsammans med Nacka vatten AB för avsikt att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för en ny kretsloppscentral belägen på fastigheten Västra Ekedal 1:10 i Värmdö. Inbjudna är myndigheter, berörda närboende, föreningar och allmänhet.

Detaljplanering pågår för Verksamhetsområde Östra Kil

Till pågående detaljplanering Verksamhetsområde Östra Killänk till annan webbplats

Bakgrund

Fastigheten Västra Ekedal 1:10 är kraftigt kuperat och det finns idag stora sprängstensmassor på platsen. Målsättningen är att använda de naturliga höjdskillnader som finns genom att anlägga en kretsloppscentral.

Kretsloppscentralen kommer vara avsedd för att ta emot icke-farligt avfall samt farligt avfall från invånare i både Nacka- och Värmdö kommun och ligga geografisk lämpligt i närheten till kommungränsen. Kretsloppscentralen är en återvinningscentral med ett utökat återbrukstänk som genomsyrar anläggningen. Det kommer att finnas försäljning av återbruksprodukter samt en caféverksamhet på platsen.

Behovet av en ny kretsloppscentral är mycket stort. Båda kommunerna kommer att avveckla en återvinningscentral i respektive kommun under 2016. Samtidigt står kommunerna inför en planerad utökning av bostäder.


Senast publicerad: 2017-06-21