Tyck till

Avfall och återvinning

Illustration jordglob recycling

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. Återvinn och återanvänd så mycket som möjligt och släng ditt farliga avfall på rätt ställe.

Aktuellt just nu

Resultat enkät avfallshantering

En enkät om kommunens avfallshantering skickades i september till 300 slumpvis utvalda kunder från kommunens register. Nedan kan du ta del av resultatet från enkäten.

Information om resultatsammanställning (pdf 1 sid)

Resultatsammanställning (pdf 85 sid)

Se en film om återvinning

 

Senast publicerad: 2018-01-19